A) ÇAMSAN Parke garantisi parke ürünlerinin laminat yüzeyinin aşınmaya karşı direncini kapsamaktadır.

GARANTİ SÜRESİ
Konutlarda; 10 yıl, İşyerleri için; 5 yıl

B) Belirtilen garanti şartları, Garanti Belgesi’nin ibrazı halinde geçerlilik kazanır. Malzeme teslim alınırken satıcı firmadan fatura ile satıcı tarafından tam doldurulmuş ve satıcı firmaca imzalanarak kaşelenmiş olan

Garanti Belgesi mutlaka istenmeli ve söz konusu belge belirtilen garanti süresince saklanmalıdır.

C) Satıcı firma kaşe ve imzası ile fatura ve teslim tarihleri belirtilmemiş Garanti Belgesi ibraz edilemediği taktirde garanti şartları geçersizdir.

Geçerli bir garanti belgesi ibrazında dahi kullanım ve uygulama (montaj) talimatında belirtildiği şekilde kullanılmamasından ortaya çıkan ve aşağıda tanımlanan konular garanti kapsamına girmez.

a) Çamsan Parke üzerine zımpara, sistre ve cila uygulaması,
b) Çamsan Parke’nin yangın, zelzele, su baskını, belli süre su içinde kalması vb. doğal afetlere maruz kalması.
c) Sauna, banyo, tuvalet, açık teras vb. ıslak zeminlere döşeme yapılması,
d) Uygulama (montaj) talimatında belirtilen kurallara uyulmaması nedeniyle ortaya çıkan problemlerde
e) Döşeme işlemi yapılacak zeminin yine uygulama (montaj) talimatında belirtilen kurallara uygun olmaması durumunda
f) Yanlış montaj, sökme ve tahribat sonucu meydana gelebilecek aşınma, kırılma ve çizilme olması
g) Panellere uygun olmayan baskı, darbe ve mekanik zarar verilmesi
h) Uygulama talimatına (montaj) uygun olmayan döşeme neticesinde ortaya çıkan sorunlardan montajı yapan Bayi sorumludur.
i) Montaj işleminden önce Çamsan Parke döşenecek konut veya işyerinin zemininin kontrolü Çamsan Parke Bayisine ait olup uygulama talimatına aykırı durum olduğu takdirde müşteriye bilgi vermeli, müşteri ısrarcı olduğu takdirde müşteriden yazılı belge almak zorundadır. Aksi takdirde zemin yapısı ile ilgili doğacak sorunlardan Bayi sorumludur.
j) Asit ve benzeri kimyasal kullanarak yüzeyin bozulması durumunda ürün garanti kapsamına girmez
k) Metal, taş parçaları malzemeyi çizebilir. Bu nedenle ürün kullanıcı tarafından bu tür malzemelere karşı korunmalı..
I) Binanın duvar ve pencere kenarlarından su alması veya su basması durumunda yine ürün garanti kapsamına girmez
m) Merdiven basamaklarında kullanılmamalıdır. Bunun yerine basamak için üretilen ve kenarı korunmuş malzeme isteyin.
n) AC3-31. sınıf ve AC4-32 sınıf ürün kullanım yerleri yukarda belirtilmiştir. Belirtilen bu duruma aykırı olarak yapılan döşeme işlemi garanti kapsamına girmez.
Örneğin. 31 sınıf bir malzemenin insan hareketin yoğun olduğu iş yerlerinde kullanılması veya 32. sınıf ürünün insan hareketinin çok yoğun olduğu alanda (işyeri-iş merkezi) kullanılması ve 31. sınıf ile 32. sınıf ürünlerinin karışık döşenmesi gibi.